Aroma White

AROMA WHITE

Kvasac za mlada i aromatična bela vina

  Aroma White je kvasac koji se preporučuje za proizvodnju mladih vina sa voćnim aromama dobijenih kako od neutralnih tako i od aromatičnih sorti grožđa. Temperatura i prisustvo azota mogu značajno uticati na krajnji kvalitet vina. Fermentacija na temperaturi 15-17oC proizvodi kompleksne note mineralnih i citrusnih tonova dok više temperature proizvode arome slatkog belog voća.

Aroma White proizvodi male količine riboflavina što smanjuje mogućnost pojave tamne boje u vinu usled uticaja svetlosti.  

MIKROBIOLOŠKE OSOBINE
Temperatura fermentacije                          15-24oC
Lag faza                                                               srednje duga
Brzina fementacije                                          srednja
Tolerancija na alkohol                                    ≤15% v/v
Killer factor                                                         Killer
Otpornost na SO2                                            dobra  

ENOLOŠKE OSOBINE

Potreba za azotom                                          visoka
Potreba za kiseonikom                                  srednja
Proizvodnja isparljivih kiselina                 srednja-niska (<0,25 g/l)
Proizvodnja H2S                                               niska
Proizvodnja SO2                                               niska
Proizvodnja glicerola                                      srednja
Proizvodnja acetaldehida                             niska
Proizvodnja riboflavina                                  veoma niska
Kompatibilnost sa JM fermentacijom      neutralna  

PRIMENA
Mlada bela vina sa naglašenom voćnošću
Bela vina dobijena iz grožđa siromašnog primarnim aromama
Voćna roze vina
Slatka vina kasne berbe  

OPTIMIZACIJA REZULTATA
Za podizanje proizvodnje aromatskih komponenti bolje je da se fermentacija odvija na temperaturama 18-21oC i kao hranivo koristiti Nutriferm Arom. Korišćenjem Proli Arom tokom fermentacije čuvaju se i stabilizuju sekundarne arome.  

DOZIRANJE
20-40 g/100 l
Veće doze se preporučuju u slučaju trulog grožđa, visokog sadržaja šećera i otežanim mikrobiološkim uslovima.  

NAČIN UPOTREBE
  • Razmutiti kvasac u 10 puta većoj količini mlake vode (35-38oC) i lagano promešati
  • Ostaviti suspenziju da odstoji 20 min i onda ponovo lagano promešati
  • Dodati suspenziju u sok prilikom punjenja tanka
  • Razlika u temperaturi između suspenzije kvasca i šire/kljuka ne sme preći 10oC.
  • Homogenizovati prepumpavanjem ili mešanjem inokulisane mase
  Postupanje po ovim uputstvima obezbeđuje maksimum aktivnosti i efekta kvasca  

PAKOVANJE I ČUVANJE:
Vakuumsko pakovanje 0.5 kg   Originalno pakovanje čuvati na hladnom (5-15°C) i suvom mestu.
Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo hermetički zatvoriti i čuvati kako je naglašeno. Iskoristiti brzo.  

Proizvod u saglasnosti sa Codex Oenologique International