AST

Sredstvo za sumporisanje

AST (ASSOTAN)

Antioksidans širokog spektra

SASTAV: kalijum metabisulfit 50%, l-askorbinska kiselina 30%, galotanin 20%   OPŠTE OSOBINE: prah svetlo braon boje, blagog mirisa na SO2 Zahvaljujući odličnim antioksidativnim osobinama i sinergiji između prisutnih komponenti, AST sprečava oksidaciju šire čuvajući na taj način aromatski potencijal. L-askorbinska kiselina brzo reaguje sa kiseonikom eliminišući i sprečavajući efekat dejstva lakaze; galotanin, sa svojim odličnim antioksidativnim i antiradikalnim osobinama hvata vodonik peroksid koji se formira tokom reakcije između askorbinske kiseline i kiseonika čuvajući akciju SO2 i održavajući njegovo antiseptičko delovanje. Savršen balans među komponentama AST čuva i podiže aromatične karakteristike i vino koje se u startu čuva ovim sredstvom uvek ima bolje i čistije aromatske komplekse.   PRIMENA: –        Tretiranje grožđa i šire tokom transporta do podruma radi prevencije oksidacije i kontaminacije prisutnom mikroflorom. –        Proizvodnja mirisnih i strukturnih vina; AST je brzo deoksigenizujuće sredstvo koje samo u nekoliko sati drastično smanjuje sadržaj rastvorenog kiseonika u širi što sprečava oksidaciju aromatskih i fenolnih sastojaka i doprinosi očuvanju sortnih mirisa. Štaviše, AST umanjuje potrebnu količinu SO2 u predfermentacionom periodu što rezultuje smanjenom proizvodnjom acetaldehida i H2S tokom vrenja i za posledicu ima postizanje boljih organoleptičkih osobina. Na kraju, tanin doprinosi boljoj strukturi i ukusu vina. –        Zaštita od oksidaza: u širama dobijenim od grožđa napadnutim Botrytisom AST uzima kiseonik brže od lakaze i na taj način limitira njenu akciju –        Pravilna fermentacija: antiseptično dejstvo SO2 pojačano bakteristatičnim dejstvom tanina odlaže razvitak malolaktičkih bakterija čak i uslovima viših pH vrednosti –        Smanjuje se potreba za sredstvima za bistrenje i stabilizaciju: kada se koristi na grožđu, AST osigurava zaštitna dejstva SO2 limitirajući njegov maceracioni efekat kada god to nije potrebno, npr. kod grožđa bogatog polifenolima, bazama za penušava vina i u slučaju mehaničkih berbi.   DOZIRANJE: 15-20 g/100 kg ili više, zavisno od toga koliko se puta aplicira (berba, istovar grožđa, muljanje, presovanje, šira…) 10 g/100 l AST daje oko 28 mg/l SO2 i oko 30 mg/l askorbinske kiseline   NAČIN UPOTREBE Rastvoriti AST u 10 delova vode i direktno dodati u širu ili raavnomerno rasporediti u grožđe (najbolje još u vinogradu ili tokom muljanja)   PAKOVANJE I ČUVANJE Originalno pakovanje čuvati u svežoj, suvoj i provetrenoj prostoriji. Otvoreno pakovanje ponovo dobro zatvoriti i čuvati na isti način. Proizvod je higroskopan i treba ga zaštiti od vlage   Proizvod odobren u skladu sa Reg. (CE) N.606/2009