DIAM čepovi

Page 3172-Produits Svima je dobro poznat značaj kvalitetnog čepa i njegova uloga u očuvanju kvaliteta vina. S obzirom na različite zahteve koji se javljaju od strane proizvođača vina do sada je bilo teško pronaći pravi čep koji može da sve te zahteve ispuni. DIAM Bouchage je dugim istraživanjem došao do potpuno novog i jedinstvenog rešenja koje predstavlja pravo rešenje. Proces proizvodnje se odvija u nekoliko faza:
  • Sortiranje plute – od kore hrasta plutnjaka odvajaju se najkvalitetniji komadi koji će se dalje koristiti u proizvodnji čepova
  • Mlevenje plute – proizvodnja granulata koji dalje ide na sortiranje i prečišćavanje od loših, drvenih delova tako da u dalju proizvodnju ide samo najkvalitetniji deo plute – SUBERIN.
  • Prečišćavanje suberina – najvažniji deo procesa u kome se prečišćavanje vrši pomoću CO2 u superkritičnom stanju i na taj način otklanjaju oni hemijski sastojci koji mogu imati štetne posledice po vino. OVAJ ČEP JE DOKAZANO “TCA FREE”! Pored TCA (trihloranisol – jedinjenje odgovorno za pojavu mirisa na čep, tzv. CORK TAINT) otklanjaju se i drugi sastojci iz grupe anisola i čitav niz drugih sastojaka.
  • Formiranje mase i  modeliranje – Prečišćeni suberin se sjedinjava sa vezivnim materijalom koji je neutralnog karaktera, a celoj masi se dodaju i memorijske mikrosfere koje popunjavaju praznine u čepu i daju mu izuzetnu elastičnost. Ovo omogućava da čep ima nisku propustljivost i izvanrednu elastičnost, tako da se nakon ulaska u bocu čep za samo 30 sekundi vraća na 97% svoje probitne zapremine tako da se boca može položiti već nakon nekoliko minuta! Ovako dobijena masa se tretira u strogo kontrolisanom režimu bi čep bio pravilnog oblika i sa svim željenim karakteristikama. U toku procesa proizvodnje DIAM laboratorija vrši stalnu kontrolu kvaliteta po svakoj fazi. Svi rezultati se potvrđuju od strane ovlašćenih laboratorija u Francuskoj.
Šta dobijate korišćenjem DIAM čepa?
  • Garantovano bez mirisa na čep – u DIAM čepovima nije pronađen TCA
  • S obzirom na kontrolisanu propustljivost čepa vino će očuvati svoju svežinu u boci jer je gubitak SO2 beznačajan u odnosu na čep od prirodne plute.
  • Ujednačenost proizvodnih šarži – nema uobičajenih 3-5% loših čepova. Identična evolucija vina od boce do boce
  • Lepota prirodne plute
  • Više nivoa propustljivosti pružaju mogućnost da se planira nivo prolaska kiseonika kroz čep, odnosno da se izabere čep koji najviše odgovara Vašem vinu i očekivanom vremenu čuvanja vina u boci.
DIAM čep se proizvodi u  dve osnovne linije – DIAM i DIAM Tradition. Razlike u kvalitetu čepa nema, razlika je samo u spoljnoj obradi; DIAM Tradition svojim izgledom liči na klasični plutani čep. Takođe, izvršena je i podela prema godinama garancije na 2, 3, 5, 10 i 30 godina.