Dijagnostika i rešavanje problema u vinu

U okviru ove usluge nudimo pomoć u slučajevima kada dođe do problema sa vinom. Često se problemi zapuštaju i vino dovede do stanja kada je poboljšanje nemoguće ili vrlo teško ostvarivo. Zato je bitno da se vino redovno kontroliše i prati njegovo stanje. Revin doo Vam pruža uslugu koja će Vam definisati problem, ukoliko postoji i dati savet za njegovo rešavanje. Ovde je potrebno napomenuti da probleme načelno možemo podeliti u tri grupe:
  • nedostaci vina
  • mane vina
  • kvar vina
Nedostaci vina su uopšteno najlakše rešivi problemi i odnose se na nedostatak punoće, strukture, višak ili manjak kiselina…Korišćenjem različitih enoloških sredstava se mogu postići vidljivi rezultati. Međutim, uvek treba imati u vidu i kvalitet polazne sirovine od čega će zavisiti kakav se rezultat može postići Mane vina su u velikom broju slučaja rešivi problemi, ali u rezultat u mnogome zavisi od trenutka kada se reaguje. Ukoliko je npr. došlo do oksidacije vina ona se može rešavati u ranoj fazi, ali ukoliko se vino zapusti i oksidacija uzme maha, ovaj nedostatak praktično postaje nerešiv. Čest slučaj je pojava mirisa na H2S, miris koji podseća na jaja. Do ovog problema često dolazi već tokom vrenja ukoliko kvasac nema odgovarajuće uslove (neadekvatna temperatura, nedostatak hraniva, pre svega azota…). Ukoliko se reaguje na vreme, ovaj problem se vrlo lako rešava korišćenjem sredstva Revelarom, ali ukoliko se problem zapusti onda to može da postane nerešivo. Kada govorimo o kvarenju, najčešći slučaj je ciknulost vina, tj. pojava isparljiviih kiselina (sirćetna kiselina). Ovaj se problem vrlo lako otkriva u ranoj fazi i može se zaustaviti, ali ne i izlečiti. Ukoliko se vino pravilno sumporiše i ne izlaže kiseoniku do ovog problema neće ni doći.