ES 181

ENARTIS FERM ES 181

Saccharomyces cerevisiae

KVASAC ZA VELIKA BELA VINA

220px-Sauvignon_blanc_grapes

Sauvignon Blanc

  SENZORNE KARAKTERISTIKE:
ES 181 je kvasac preporučen za proizvodnju velikih sortnih vina. Odličan je za fermentaciju na niskim temperaturama i u izrazito reduktivnim uslovima. Ima povećanu aktivnost b-liaze što ga čini idealnim sojem za fermentaciju sorti koje su bogate u sulfitnim aromatskim prekursorima kao što su Sauvignon Blanc i Riesling. Na niskim temperaturama sa odgovarajućim hranivom, proizvodi arome tropskog voća koje podiže aromatski kompleks bez narušavanja sortnih karakteristika. Na jeziku, ova vina su mekana i dobro izbalansirana  

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE:
Temperatura fermentacije                          10-20°C

Lag faza   kratka

Brzina fermentacije  visoka, energičan soj nepreporučljiv za fermentaciju u buradima

Tolerancija na alkohol    ≤16.5 %vol


Killer factor     killer

Otpornost na SO2        visoka (40 mg/l slobodnog SO2)  

ENOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Potreba za azotom                          niska
Potreba za kiseonikom                  srednje visoka
Proizvodnja isparljivih kiselina    niska
Proizvodnja H2S                                 niska
Proizvodnja SO2                                 niska
Proizvodnja glicerola                      srednja

Kompatibilnost sa jabučno-mlečnom fermentacijom: niska, odlaže početak jabučno-mlečne fermentacije  

PRIMENA: Bela vina sa sortnim karakteristikama Bela vina fermentisana u izrazito reduktivnim uslovima.  Bela vina koja treba da stare u buradima.  Vina kasnih berbi  

OPTIMIZACIJA REZULTATA: Za podizanje proizvodnje aromatskih jedinjenja bolje je primeniti ES 181 u reduktivnim uslovima, na temperaturama nižim od 15°C i u širi sa turbiditetom nižim od 70 NTU. Ovo su otežani uslovi za kvasac šti može dovesti do usporene ili zaustavljene fermentacije. Zato je važno obezbediti dobar izvor aminokiselina i faktora peživljavanja. Otuda je preporučljivo hraniti ES 181 sa Nutriferm Arom tokom inokulacije. Nutriferm Arom obezbeđuje sterole i nezasićene masne kiseline za održavanje delotvornog ćelijskog metabolizma u prisustvu alkohola, a takođe i aminokiseline koje se ponašaju kao prekursori za sintezu aromatskih jedinjenja. Na 1/3 fermentacije dodatak Nutriferm Advance omogućava pravilan završetak fermentacije i onemogućava stvaranje reduktivnih mirisa.  

DOZIRANJE: 20-40 g/hl Veće doze se preporučuju u slučaju ukvarenog grožđa, visokog sadržaja šećera i loših mikrobioloških uslova.  

NAČIN UPOTREBE:
  • Razmutiti suvi kvasac u 10 puta većoj količini čiste, mlake vode (35-38°C). Nežno promešati.
  • Ostaviti suspenziju da stoji 20 minuta i onda ponovo nežno promešati
  • Dodati suspenziju u sok na početku punjenja tanka za fermentaciju. Temperaturna razlika između suspenzije kvasca i šire ne sem da pređe 10°C.
  • Homogenizovati pepumpavanjem ili mešanjem inokulisane šire.
  Pridržavanjem preporučenih vremena i metoda imaćete maksimalni učinak i aktivnost rehidrisanog kvasca.  

PAKOVANJE I ČUVANJE: Vakuumsko pakovanje 0.5 kg

  Originalno pakovanje čuvati na hladnom (5-15°C) i suvom mestu.  Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo hermetički zatvoriti i čuvati kako je naglašeno. Iskoristiti brzo.  

Proizvod u saglasnosti sa Codex Oenologique International