Pumpe

BUCHER – VASLIN            priključak za pražnjenje                                        ...

BUCHER – VASLIN                                    Pumpa za grožđe i kljuk            ...

Volumetrijske pumpe izrađene od INOX-a AISI 304 (na zahtev AISI 316), sa fleksibilnim rotorom, samousisne – usis 6m max. Obosmerne sa malim brojem obrtaja, malom brzinom rada u izvedbi kao...

Ove pumpe su namenjene pretakanju prehrambenih, industrijskih, hemijskih ili ostalih fluida koji nemaju čvrstih primesa. Maksimalna temperatura fluida 70 stepeni, samousisne, usis 6m, dvosmerne. Telo pumpe, rotor, poklopac tela pumpe...