laboratorijske analize

Laboratorijske analize predstavljaju značajan segment u proizvodnji kvalitetnog vina i njegovo pravilno čuvanje. Neretko se dešava da zbog nepoznavanja određenih parametara proizvedemo vino sa nedostacima i manama, a na kraju moguće je da dođe i do kvarenja vina. Osnovne laboratorijske analize koje REVIN doo pruža su: Pored ovih analiza u planu je proširenje broja analiza o čemu ćemo Vas pravovremeno obavestiti. U okviru vršenja analiza dobićete i komentar dobijenih rezultata i savet o daljem postupanju sa vinom.