Monopumpa (vijčana pumpa)

BUCHER – VASLIN

Delta PMV 3


monopumpa Delta PMV 1            monopumpa Delta PMV 2

priključak za pražnjenje                                                                           merač nivoaKljučne prednosti

 • Široke ćelije u statoru za nežno tretiranje grožđa.
 • Mala brzina rotacije rotora za kontinuelan transfer materijala: bez udara (nema oštećenja grožđa).
 • Zapremisnko pomeranje grožđa i kljuka.
 • Prepumpavanje na velikm udaljenostima.
 • Minimum održavanja (telopumpe se automatski podmazuje).

Opis:

 • Mobilna pumpa sa:
 • 4 usmerena točka sa bravama.
 • Postolje za učvršćivanje (osim Delta PMV1).
 • Rotor pod nagibom, od nerđajućeg čelika DN92 (osim Delta PMV1: DN68).
 • Stator od Perbunana (visoko otporni materijal).
 • Koš sa priključkom DN50 DIN za čišćenje i za pražnjenje.
 • Sigurnosna rešetka pričvršćena sa 2 brave, za čišćenje koša.

 

Opcije

 • Merač nivoa sa sondom u košu. Ovaj uređaj omogućava kontrolu rada pumpe (automatsko startovanje ili zaustavljanje) u zavisnosti od toga da li ima ili nema materijala u košu.
 • Ploča/rešetka za transfer kljuka posle otakanja sa 2 brave (osim Delta PMV1).
 • Središnja rešetka za korišćenje pumpe ispod ruljače sa muljačom ili bez muljače.TipDelta PMV 1 VarDelta PMV 2/ PMV 4Delta PMV 4 VarDelta PMV 4 Var sa malim protokom
Unutrašnje dimenzije koša  L x W x H (mm)630 x 637 x 442630 x 637 x 442630 x 637 x 442630 x 637 x 442
Dimenzije pumpe                    L x W x H (mm)2152 x 715 x 10212254 x 715 x 9702272 x 715 x 10212272 x 715 x 1021
Težina prazne pumpe (kg)195205/210240240
Max protok (t/h) bobica3 do 1220/3010 do 303 do 16
Max protok (t/h) fermentisanog kljuka10 do 1510 do 15
Brzina (t/min)51 -164167/26484-27026-120
Snaga (kW)5.57.57.57.5