Enološka sredstva

Page 4 Enološka sredstva nalaze sve veću primenu u savremenoj proizvodnji vina. Veliki broj, naročito manjih proizvođača, izbegava upotrebu enoloških sredstva smatrajući ih “hemijom” koju nikako ne treba dodavati u vino. Međutim, zahvaljujući pravilnoj upotrebi enoloških sredstava danas možemo proizvesti mnogo aromatičnija, harmoničnija i zdravija vina nego što je to slučaj u tzv. “prirodnoj proizvodnji”. Revin doo je već niz godina distributer kompanije Enartis, italijanskog proizvođača enoloških sredstava koji se razvio u globalno najvećeg distributera. Načelno, enološka sredstva možemo podeliti u nekoliko kategorija:  
 • Sredstva za bistrenje i stabilizaciju vina
  • Bentoniti
  • PVPP
  • Želatini
  • Sredstva na bazi kazeina – K-kazeinat
  • Issinglas
  • Albumin
  • Silicijum
  • Sredstva na bazi biljnih proteina
  • Tanini za bistrenje
  • Aktivni ugalj
  • Gumiarabika
  • CMC – karboksimetilceluloza
  • Metavinska kiselina