Polisaharidi i manoproteini kvasca i grožđa

Polisaharidi kvasca imaju značajnu ulogu u stabilizaciji i poboljšanju kvaliteta vina. Mnogi proizvođači pribegavaju predfermentacionoj ekstrakciji grožđa radi ekstrakcije ovih sastojaka kao i odležavanju vina na talogu nakon vrenja  radi uvećanja sadržaja ovih sastojaka u vinu. Cilj je postizanje bolje stabilnosti vina i poboljšanje senzornih karakteristika, ali ova sredstva trreba posmatrati i kao zaštitna sredstva jer mnoga od njih imaju pozitivne antioksidativne i druge zaštitne osobine.

Ponekada je veoma teško izvesti ove radnje zbog nedostatka vremena, otežanih uslova proizvodnje ili neželjenih aroma koje se nalaze u talogu. Zbog toga,  a i zbog uvećanja sadržaja ovih sastojaka, Enartis je proizveo niz proizvoda koji mogu da se koriste u fazi vrenja, ali i one koji mogu da se koriste u fazi odležavanja:

Faza vrenja:
Faza odležavanja:


SURLI PREPARATI

 

 

NATURAL

ONE

ROUND

ELEVAGE

VITIS

VELVET

VELVET PLUS

Sastav

Derivat kvasca

Derivat kvasca

Derivat kvasca

Ljuspice kvasca bogate slobodnim manoprotei-nima

Poli-saharidi grožđa

Poli-saharidi kvasca

Poli-saharidi kvasca

Kondenzovani tanini

Enzimski aktiviran

Elagi-tanini

Doprinos

Manoproteini

Manoproteini

manoproteini

Trenutno slobodni manoproteini

Poli-saharidi grožđa

Spremni rastvorljivi manoproteini

Spremni rastvorljivi manoproteini

Tanini

Antioksidativni peptidi

Enološki učinak

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Osećaj u ustima

Umekšavanje trpkosti

Umekšavanje trpkosti

Stabilnost

Umekšavanje trpkosti

Umekšavanje trpkosti

Umekšavanje trpkosti

Umekšavanje trpkosti

Stabilnost

Stabilnost

Struktura

Čistoća arome

Čistoća arome

Čistoća arome

Kompleksnost arome

Kompleksnost arome

Antioksidativna zaštita

Primena

Bela, crvena, roze

Bela, crvena, roze

Crvena, roze

Bela, crvena, roze

Bela, crvena, roze

Bela, crvena, roze

Bela, crvena, roze

Kada se koristi

U fazi zrenja

U fazi zrenja

U fazi zrenja

Pred flaširanje

Pred flaširanje

Pred flaširanje

Pred flaširanje

Vreme kontakta

6 nedelja + filtracija

3-4 nedelje + filtracija

3-4 nedelje + filtracija

24-48 sati + filtracija

Trenutno

Trenutno

Trenutno

 

 

 

 

 

 

 

 

SURLI‘ AROMPOLISAHARIDI KVASCA OPŠTE OSOBINE:SURLI’ proizvodi čine asortiman baziran na polisaharidima koji su enzimski izdvojen iz ćelijskih zidova posebno odabranih autolizovanih kvasaca. Kada se koriste tokom sazrevanja vina, SURLI’ podiže strukturu...

SURLI‘ VITISPolisaharidi kvasca i grožđaBiološki preparat za sazrevanje vina SASTAV: Kompleksni polisaharid spravljen od polisaharida ekstrahovan iz Vitis vinifera, E 414 OPŠTE KARAKTERISTIKE: Izgled: mikrogranule rastovrljive u vodi i vinu. Upotreba SURLI’...

SURLI’ ELEVAGEPOLISAHARIDI KVASCA Biološki preparat za sazrevanje vinaSASTAV: Ljuspice kvasca sa visokim sadržajem manoproteina. OSNOVNE KARAKTERISTIKE: Izgled: prah kremaste bojeSURLI’ ELEVAGE je proizvod spravljen iz ljuspica kvasca sa visokim sadržajem manoproteina. Upotreba...

SURLI ROUNDSredstvo za dozrevanje i stabilizaciju crvenih i roze vina SASTAV:Ljuspice kvasca bogate manoproteinima, kondenzovanim i elagi taninima. OPŠTE OSOBINE:Prah svetle, kremaste boje sa blagim mirisom na kvasac. SURLI ROUND je polisaharidni kompleks...

SURLI‘ ONEPolisaharidi kvasca SREDSTVO ZA STABILIZACIJU I SAZREVANJE VINASASTAV:  Čiste ljuspice kvasca, enzimski tretirane OPŠTE OSOBINE:Izgled: Prah svetlo braon boje sa tipičnim mirisom na kvasac. SURLI’ ONE je sredstvo koje se koristi...

Polisaharidi kvascaPROLIE RBiološki dodatak u fazi fermentacije Sastav:  Ljuspice ćelija kvasca sa visokim sadržajem manoproteina. Osnovne karakteristike:  Prah svetlobraon boje PROLIE R je pomoćno sredstvo u fermentaciji dobijen iz ljuspica kvasca sa visokim...