Proli blanco

POLISAHARIDI KVASCA I GROŽĐA

PROLIE BLANCO

Biološki dodatak sa povišenom antioksidativnom aktivnošću za fermentaciju belog i rose vina

 

SASTAV: inaktivisane ćelije kvasca sa visokim sadržajem trenutno rastvorivih manoproteina i aminokiselina sa sumporom sa izrazitom antioksidativnom akcijom

 

OPŠTE OSOBINE:

IZGLED: amorfni prah bele/kremaste boje

 

PROLIE BLANCO je dodatak u fermentaciji dobijen toplotnom inaktivacijom sojeva kvasca koji su izraziti proizvođači aminokiselina sa sumporom. PROLIE BLANCO ima izrazito antioksidativno dejstvo. Metoda termalne inaktivacije rezultuje u visokom sadržaju slobodnih manoproteina koji su sposobni da trenutno obave stabilizaciju komponenti prisutnih u širi.

 

Dodatkom PROLIE BLANCO postižu se sledeći efekti:

BOJA

 • Očuvanje svetle boje mladog vina

AROMA

 • Podizanje aromatskog kompleksa egzotičnog voća zahvaljujući aminokiselinama koje su aromatski prekursori
 • Podizanje trajnosti svežih voćnih aroma zahvaljujući interakciji između manoproteina i aromatskih komponenti prisutnih u vinu
 • Podizanje čistoće aromatskog kompleksa zahvaljujući adsorpciji neželjenih aromatskih komponenti od strane kvaščevih ćelija

UKUS

 • Podizanje osećaja mekoće i punoće zahvaljući povišenom sadržaju manoproteina i polisaharida
 • Umanjenje gorčine

TEHNOLOŠKI EFEKTI

 • Očuvanje aromatskih komponenti zahvaljujući antioksidativnoj aktivnosti aminokiselina sa sumporom
 • Podizanje proteinske i tartaratne stabilnosti zahvaljujući ranom dodavanju manoproteina
 • Kontrolisana i kompletna fermentacija zahvaljujući proteinima, peptidima, vitaminima i drugim faktorima rasta i razvoja kvaščevih ćelija

PRIMENA

 • Proizvodnja belog i rose vina koje treba da imaju produženu aromatičnost i svežu mladu boju (vina za izvoz, vina koja treba da se konzumiraju srednje do duže vreme nakon flaširanja)
 • Proizvodnja belog i rose vina koja su puna na jeziku
 • Podizanje tartaratne i proteinske stabilnosti

Doziranje:

Za mlada vina (prodaja do 4 meseca nakon flaširanja) – 10-15 g/hl

Za vina koja se prodaju 6 i više meseci nakon proizvodnje – 20-30 g/hl

Maksimalna dozvoljena doza po EU regulativama 40 g/hl