Proli R

Polisaharidi kvasca

PROLIE R

Biološki dodatak u fazi fermentacije

 

Sastav:  Ljuspice ćelija kvasca sa visokim sadržajem manoproteina.

 

Osnovne karakteristike:  Prah svetlobraon boje

 

PROLIE R je pomoćno sredstvo u fermentaciji dobijen iz ljuspica kvasca sa visokim sadržajem rastvorljivih manoproteina. Njegova formulacija je oblikovana sa ciljem da trenutno stabilizuje komponente šire.

 

Koristi koje se mogu dobiti upotrebom PROLIE R su sledeće:

Boja

 • Stabilizacija bojenih polifenola zahvaljujuči dejstvu manoproteina kao zaštitnih koloida

Miris

 • Razvijanje voćnih tonova zahvaljujući uzajamnom dejstvu aromatskih materija sa dodatim manoproteinima
 • Podizanje čistih aroma zahvaljujući adsorpciji tiola koji su odgovorni za loše arome. Adsorpcija tiola se obavlja od strane kvaščevih ljuspica.

Ukus

 • Vina postaju mekša sa većim volumenom usled oslobađanja značajne količine slobodnih manoproteina i polisaharida

Tehnološki efekti

 • Podizanje stabilnosti vina na tartarate i proteine zahvaljujući ranom dodavanju manoproteina
 • Stabilizacija boje pre jabučnomlečne fermentacije (MLF)
 • Ispravna i kompletna alkoholna fermentacija zahvaljujući dodatki faktora preživljavanja, sterola i masnih kiselina dugih lanaca koji pojačavaju snagu kvasca u fermentaciji

 

PRIMENA

 • Proizvodnja vina koja brzo idu, bela, crvena , roze koja treba da budu voćna i dobro izbalansirana
 • Zaštita i stabilizacija crvenih i roze vina
 • Povećanje volumena i zaokruženosti belih, crvenih i roze vina
 • Smanjenje trpkosti u crvenim i roze vinima
 • Povećanje stabilnosti na tartarate i proteinske stabilnosti

 

DOZIRANJE

 Za bela i roze vina: 20-30 g/100 l

Za crvena vina: 30-40 g/100 l

Maksimalna dozvoljena količina u EU: 40 g/100 l