Prolie Arom

POLISAHARIDI KVASCA

PROLIE AROM

Biološki dodatak sa povišenom antioksidativnom aktivnošću za fermentaciju belog vina

 

SASTAV:  inaktivisane ćelije kvasca sa visokim sadržajem trenutno rastvorivih manoproteina i aminokiselina sa sumporom sa izrazitom antioksidativnom akcijom

OPŠTE OSOBINE: amorfni prah bele/kremaste boje

PROLIE AROM je dodatak u fermentaciji dobijen toplotnom inaktivacijom sojeva kvasca koji su izraziti proizvođači aminokiselina sa sumporom. PROLIE BLANCO ima izrazito antioksidativno dejstvo. Metoda termalne inaktivacije rezultuje u visokom sadržaju slobodnih manoproteina koji su sposobni da trenutno obave stabilizaciju komponenti prisutnih u širi.

 

Dodatkom PROLIE AROM postižu se sledeći efekti:

BOJA

 • Očuvanje svetle boje mladog vina

AROMA

 • Podizanje trajnosti svežih i voćnih aroma zahvaljujući interakciji između manoproteina i aromatskih komponenti prisutnih u vinu
 • Podizanje čistoće aromatskog kompleksa zahvaljujući adsorpciji neželjenih aromatskih komponenti od strane kvaščevih ćelija

UKUS

 • Podizanje osećaja mekoće i punoće zahvaljući povišenom sadržaju manoproteina i polisaharida

TEHNOLOŠKI EFEKTI

 • Očuvanje aromatskih komponenti zahvaljujući antioksidativnoj aktivnosti aminokiselina sa sumporom
 • Podizanje proteinske i tartaratne stabilnosti zahvaljujući ranom dodavanju manoproteina
 • Kontrolisana i kompletna fermentacija zahvaljujući proteinima, peptidima, vitaminima i drugim faktorima rasta i razvoja kvaščevih ćelija

PRIMENA

 • Proizvodnja belog i rose vina koje treba da su sveža, izbalansirana i konzumna u što kraćem roku nakon završetka vrenja.
 • Antioksidativna zaštita boje i mirisa belih i rose vina
 • Podizanje punoće i volumena belog i rose vina
 • Podizanje tartaratne i proteinske stabilnosti

 

Doziranje: 30-50 g/hl

Način upotrebe: Razmutiti PROLIE AROM u 10 puta većoj količini vode ili šire. Promešati i dodati prilikom

punjenja tanka. Prolie Arom najbolje efekte daje kda se doda na početku vrenja.

 

Pakovanje i čuvanje

1 kg

Zatvoreno pakovanje čuvati u svežoj i provetrenoj prostoriji. Jednom otvoreno pakovanje dobro zatvoriti i čuvati kako je rečeno. Ne dozvoliti pristup vazduhu i vlazi. Upotrebiti što pre.