Red Fruit

ENARTIS FERM RED FRUIT – Vinski kvasac

RED FRUIT je kvasac koji je pogodan za proizvodnju crvenih i roze vina koje karakterišu intenzivne voćne arome

 

SENZORNE KARAKTERISTIKE

RED FRUIT je u stanju da proizvede jake sekundarne arome u najrazličitijim uslovima. Vina koja su fermentisana ovim sojem su veoma omiljena kod potrošača zbog veoma ugodnih mirisa jagodastog voća, borovnica, višnje i ljubičice. Proizvodi dobre količine glicerola i polisaharida uz održavanje kiselosti. Kao rezultat, dobijaju se vina koja su u isto vreme i meka i sveža.

 

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Soj                                                          Saccharomyces cerevisiae

Temperatura fermentacije          14-34⁰C

Lag faza                                                                kratka

Tolerancija na alkohol                    ≤16 % v/v

Killer factor                                         killer

 

ENOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Potreba za azotom                                          visoka

Potreba za kiseonikom                                  visoka

Proizvodnja isparljivih kiselina                    niska-srednja

H2S proizvodnja                                                                niska sa dobrom ishranom

SO2 proizvodnja                                                                srednja

Proizvodnja glicerola                                      srednja

Kompatibilnost sa MLF                                  slaba, odlaže početak MLF (jabučno-mlečna fermentacija)

 

PRIMENA

Roze vina

Mlada crvena vina i crvena vina određena za srednje dugo odležavanje.

Crvena vina „Nouveau“ stila

Slatka vina kasnijih berbi

 

OPTIMIZACIJA REZULTATA

Radi podizanja voćnosti arome, može se dodati Nutriferm Arom kao hranivo za vreme inokulacije. Nutriferm Arom obezbeđuje specifične aminokiseline koje RED FRUIT može koristiti za stvaranje aromatskih jedinjenja. Može se dodati i Tanenol Red Fruit ili Tanenol Rouge u toku maceracije. Tanenol Red Fruit sadrži aromatske prekursore odgovorne za proizvodnju voćnih aroma crvenog voća koje se oslobađaju zahvaljujući hidrolitičkim enzimima koje proizvodi RED FRUIT. Tanenol rouge doprinosi intenzitetu i stabilnosti boje kao i podizanju strukture vina.

 

 

 

 

 

Doziranje

20-40 g/hl

Najviše doze se preporučuju u slučaju kada imamo plesnivo grožđe, visok sadržaj šećera i otežavajuće mikrobiološke uslove

 

 

 

NAČIN UPOTREBE

  • Razmutiti suvi kvasac u 10 puta većoj količini čiste, tople (35-38⁰C). Nežno promešati.
  • Ostaviti suspenziju da stoji oko 20 minuta i onda ponovo nežno promešati
  • Dodati suspenziju u kljuk prilikom punjenja tanka za fermentaciju. Temperaturna razlika između suspenzije kvasca i kljuka ne sme da bude veća od 10⁰C.
  • Homogenizovati kružnim pretakanjem ili mešanjem inokulisanog kljuka

Ukoliko se poštuju gore navedena vremena i metode obezbeđuje se maksimum aktivnosti rehidriranog kvasca.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE

Vakuumsko pakovanje od 0.5 kg

Originalno zatvoreno pakovanje čuvati na suvom i hladnom (5-15⁰C) mestu.

Otvoreno pakovanje pažljivo dobro zatvoriti i čuvati kako je gore naznačeno, da ne dođe do kontakta sa vlagom. Preporuka je da se što pre iskoristi

 

Proizvod odgovara Codex Oenologique International