Seguin Moreau

Page 5 Seguin Moreau predstavlja verovatno najpoznatije ime među proizvođačima hrastovih buradi. Svake godine specijalizovani tim Seguin Moreaua vrši selekciju najboljih hrastovih stabala iz šuma širom sveta tako da se obezbeđuje stalan vrhunski kvalitet građe za burad. Nekoliko načina precizno vođenog tostiranja drveta pruža raznovrsnost tako da svaki vinar može pronaći bure koje odgovara njegovom vinu.
  • 75,000 buradi se proizvede svake godine
  • 3 fabrike za proizvodnju buradi – Konjak i Burgundija u Francuskoj, Napa u Americi
  • 240 partnera u Francuskoj, Americi i Australiji
  • oko 4,500 kupaca širom sveta
img-visuel-seguin-moreau-icone-accueil-1                ICONE_verre+(449x600)               img-icone-seguin-moreau-gamme-elegance-1     Na lageru Seguin Moreaua se nalazi građe u vrednosti od oko 40 miliona Eura tako da se u svakom trenutku može odgovoriti na zahtev bilo kog kupca.     Une-presence-mondiale-02_product_big                     Tout-commence-avec-le-bois-02_product_big