Supervit

Hranivo za kvasce

SUPERVIT

Pokretač fermentacije

 

SASTAV: Amonijum sulfat 61,8%, Diamonijum fosfat 33%, kalijum bikarbonat 5% i Tiamin 0,2%

IZGLED: kremasto beli prah, blagog miria na amonijak

 

SUPERVIT je kompleksno hranivo za pokretanje vrenja sastavljeno od amonijačnih soli i tiamina (vitamin B1) u odnosu koji je pogodana za stimulaciju rasta i namnožavanje kvasca.

SUPERVIT je starter vrenja „par excellence“: napravljen je tako da stvori najbolje uslove za rast kvasca, sprečava pojavu zaustavljenog ili otežanog vrenja koje može dovesti do loših posledica po vino.

Kvasac može rasti samo u okruženju sa dovoljno dostupnog azota (YAN) čiji su izvor amonijak ili aminokiseline. Istraživanja su pokazala da sadržaj YAN mora biti najmanje 150 mg/l, dok 250 mg/l je nivo koji omogućava proizvodnju kvalitetnih vina, posebno kada se koriste sojevi kvasaca koji se selekcionisani zarad aromatskog učinka.

SUPERVIT dakle dodaje azot u širu i tako omogućava pravilno vrenje. Ovo je naročito bitno kod grožđa napadnutog od strane Botrytis cenerea s obzirom na to da plesan troši azot koji je potreban kvascu.

Tiamin (vitamin B1) je drugi bitan sastojak za rast kvasca. Mnoga istraživanja su pokazala da divlji kvasac roda Kloekera troši Tiamin na štetu selekcionisanog kvasca pa ga je iz tog razloga potrebno dodati. Tiamin dodatno smanjuje proizvodnju acetaldehida što omogućava da se u vinima imamo bolji odnos slobodnog i vezanog SO2 (acetaldehid vezuje za sebe SO2 i time umanjuje količinu slobodnog SO2 koji nam je bitan).

 

PRIMENA: starter vrenja

 

Doziranje:

10-30 g/hl, zavisno od sadržaja YAN

20-30 g/hl u slučaju ponovnog pokretanja vrenja i kod sekundarnog vrenja

 

10 g/hl SUPERVITA daje oko 20 mg/l sadržaja YAN

30 g/hl SUPERVITA daje maksimalno dozvoljenu dozu Tiamina po propisima EU (60 mg/hl)

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti SUPERVIT u manjoj količini vode i dodati ravnomerno u širu/kljuk u isto vreme kad i kvasac

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

1 kg/25 kg

Čuvati u provetrenoj i suvoj prostoriji. Otovreno pakovanje dobro zatvoriti i čuvati na isti način.

 

Proizvod odobren za upotrebu u vinarstvu u skladu sa Reg. (CE) N. 606/2009