Surli One

SURLI‘ ONE

Polisaharidi kvasca

 

SREDSTVO ZA STABILIZACIJU I SAZREVANJE VINA

SASTAV:  Čiste ljuspice kvasca, enzimski tretirane

 

OPŠTE OSOBINE:

Izgled: Prah svetlo braon boje sa tipičnim mirisom na kvasac. SURLI’ ONE je sredstvo koje se koristi kao alternativa ili u sadejstvu sa prirodnim talogom u sur lie fazi. Zahvaljujući enzimskoj aktivaciji primenjenoj u proizvodnji, SURLI’ ONE je vrlo brz u otpuštanju manoproteina i stoga omogućava skraćenje procesa sazrevanja na talogu. U stvari, za samo 3-4 nedelje tretiranja, umanjujući opasnost od mikrobiološkog zagađenja i pojave nepoželjnih mirisa i ukusa, SURLI’ ONE čini:

  • Podiže koloidnu stabilnost
  • Podiže osećaj punoće i opštu percepciju u ustima
  • Umanjuje trpkost
  • Povećava čistoću arome
  • Poboljšava postojanost arome

SURLI’ ONE je proizveden od olfaktorno krajnje neutralnog materijala. Zbog toga, SURLI’ ONE je sigurniji nego prirodni talog jer je smanjena opasnost od formiranja sulfidnih jedinjenja tokom sur lie faze. Štaviše, na kraju tretmana vino još uvek ima originalnu svežinu i voću aromu.

 

PRIMENA:

Bela, roze i crvena vina:

  • Podiže opštu percepciju
  • Podiže postojanost arome
  • Poboljšava stabilnost na tartarate i proteine
  • Umanjuje reduktivni karakter i poboljšava čistoću arome
  • Potpomaže jabučno-mlečnu fermentaciju

 

DOZIRANJE:

20-30 g/hl za bela i roze vina

30-50 g/hl za crvena vina

5-20 g/hl u naknadnoj fermentaciji

 

NAČIN UPOTREBE:

Rehidrirati SURLI’ AROM u odgovarajućoj količini vode oko 30 min i unesite ravnomerno u vino. Tokom tretmana (3-6 nedelja), treba ga nedeljno promešati kako bi se pojačao kontakt između preparata i vina. Na kraju postupka, odvojite vino od taloga otakanjem.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kutija 2,5 kg.

Zatvoreno pakovanje čuvati na 5-15°C u čistoj, suvoj i dobro provetrenoj prostoriji.

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobro hermetički zatvoriti i čuvati u frižideru. Treba ga potrošiti što pre.

 

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodni vina u skladu sa (EC) N. 606/2009