Surli vitis

SURLI‘ VITIS

Polisaharidi kvasca i grožđa

Biološki preparat za sazrevanje vina

 

SASTAV: Kompleksni polisaharid spravljen od polisaharida ekstrahovan iz Vitis vinifera, E 414

 

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

Izgled: mikrogranule rastovrljive u vodi i vinu. Upotreba SURLI’ VITIS neposredno pred flaširanje omogućava formiranje stabilnih koloidnih kompleksa sa polifenolnim komponentama koje su prisutne u vinu.

 

Organoleptički, ovo se ogleda u podizanju mekoće, punoće, strukture i osećaja slasti zajedno sa umanjenjem osećaja kiselosti i trpkosti. Pored toga, ovo sredstvo poboljšava antioksidativne osobine vina.

 

SURLI’ VITIS je pogodan za tretiranje crvenih vina namenjenih međunarodnom tržištu gde osećaj slasti treba da bude izraženiji. Kada se koristi u belim i roze vinima dovodi usklađenosti mekoće i umanjenja trpkosti. U sveže flaširanim smanjuje osećaj prisutnog sumpor dioksida.

 

SURLI’ VITIS je potpuno rastvorljiv u vinu i njegova upotreba ne zahteva filtraciju ili bistrenje. Zahvaljujući tome može se koristiti u vinima spremnim za punjenje.

 

PRIMENA: Proizvod treba primeniti na stabilnim vinima koja su spremna za punjenje. U tim vinima podiže koloidnu strukturu i poboljšava organoleptičke karakteristike belih, roze i crvenih vina.

 

DOZIRANJE:

Crvena vina: 4-15 g/hl

Bela i roze vina: 2-10 g/hl

Doza može da varira od sorte, godine i efekta koji želimo da postignemo. Preporučujemo da se u laboratorijskim probama utvrdi prava doza i potom index filtrabilnosti. Uopšteno, za bela i roze vina, proizvod treba dodati neposredno pred mikrofiltraciju. Za crvena vina filtraciju treba obaviti nakon 24-48 sati.

 

NAČIN UPOTREBE:

Rehidrirati u vinu, uz stalno mešanje, u odnosu 1:10. Dobro izmešati da bi se izbeglo formiranje gromuljica. Ravnomerno dodati proizvod u celokupnu zapreminu.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Vakuumsko pakovanje 1 kg

Originalno zatvoren proizvod čuvati u svežoj, suvoj i dobro provetrenoj atmosferi.

Otvoren proizvod pažljivo ponovo dobro zatvoriti i čuvati kao što je gore navedeno. Proizvod nakon otvaranja treba upotrebiti što pre.

 

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodni vina u skladu sa zahtevima Reg. (EC) N. 606/2009