Tan Blanc

TANENOL BLANC

TANIN ZA BELA VINA

 

SASTAV: Galotanin

 

IZGLED: Granule žućkaste boje sa blagim cvetnim mirisom

 

TANENOL BLANC je hidrolizujući galotanin koji hidrolizom oslobađa glukozu i galnu kiselinu. To pomaže vezivanju i stabilizaciji nekih mirisnih komponenti umanjujući opasnost od pojave nepoželjnih mirisa i spračavajući pojavu di-metil sulfida, kvara poznatog kao „lightstruck“.

Zahvaljujući svetloj boji, TANENOL BLANC je posebno dobar za bela vina. Može se koristiti tokom vinifikacije gde pojačava antioksidativno i mikrobicidno dejstvo sumpor dioksida. Na kraju, može biti koristan za sprečavanje zamućenja usled prisustva bakra i gvožđa zahvaljujući svojoj osobini da privuče metale.

Granulasta forma TANENOL BLANC-a olakšava disperziju u vodi i vinu tako da nema pojave gromuljica koje otežavaju rad podrumara.

 

PRIMENA:

Antioksidativni učinak

Prevencija tzv. Lightstruck (pojava oksidativnih ukusa usled dejstva UV svetlosti, smatra se da potiče od di-metil sulfida).

Prevencija i lečenje pojave stranih mirisa

Najbolje je dodati ga u širu

 

DOZIRANJE:

3-10 g/hl u vinifikaciji

4-8 g/hl u vino

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti 1 deo TANENOL BLANC-a u 10 delova vode stalno mešajući. Rastvor potom dodati u vino ili širu bilo uz prepumpavanje ili kroz Venturijevu cev.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kese od 1kg i 12,5 kg

Originalno pakovanje čuvati na u svežoj, suvoj, dobro provetrenoj prostoriji

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobr, hermetički zatvoriti i čuvati kao što je navedeno gore.

 

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa EC 1493/99