Tan Elevage

TANENOL ELEVAGE

 

SASTAV: Hrastov elagitanin

 

OSNOVNE OSOBINE:

Izgled: fini, amorfni, svetlosmeđi prah sa blagim mirisom na drvo

 

TANENOL ELEVAGE je elagitanin ekstrahova iz hrastovih duga. Koristi se kako u vinifikaciji tako i kao korektivno sredstvo. Poboljšava strukturu, aromu i izbalanisiranost na ukusu i kod belih i kod crvenih vina. Formira kompleksna jedinjenja i uništava tiole i merkaptane koji su uzročnici pojave neprijatnih mirisa. Dodavanje TANENOL ELEVAGE na kraju jabučno-mlečne fermentacije čuva molekule odgovorne za boju od oksidacije.

 

PRIMENA:

Stabilizacija boje u vinu i širi

Poboljšanje strukture

Za formiranje kompleksa sumpornih jedninjenja usled produženog kontakta sa talogom

 

DOZIRANJE:

Bela vina 2-8 g/hl

Crvena vina 4-15 g/hl

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti 1 deo TANENOL ELEVAGE u 10 delova mlake vode ili vina, stalno mešajući. Dobijeni rastvor dodati u vino ili širu i ravnomerno rasporediti po celoj zapremini. Preporučuje se da se prethodno obave laboratorijske probe dodavanjem različitih količina i probanjem vina u različitim vremenskim intervalima radi određivanja prave doze, a u zavisnosti od tipa vina i željenih rezultata.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kesa 1kg (sadrži dva paketa po 500 g)

Originalno pakovanje čuvati u svežoj, suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobro hermetički zatvoriti i čuvati kako je gore naglašeno.

 

Proizvod je u saglasnosti sa specifikacijama sadržanim u Codex Oenologique International

 

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa CE 1493/99