Tan FP

ENARTIS TAN FP

Tanin za stabilizaciju boje

 

Sastav: Mešavina kondenzovanih i elagitanina

Izgled: granule braon boje sa blagim mirisom na drvo

 

Enartis Tan FP je sastavljen uglavnom od kondenzovanih i elagitanina. U vinarstvu deluje u sadejstvu sa prirodnim taninima grožđa, štiteći antocijane od oksidacije. Takođe podstiče formaciju stabilnih bojenih materija. Elagitanini reaguju snažno sa proteinima u širi i pomažu da se uklone oksidativni enzimi (npr. lakaza) koji mogu biti opasni po vino i potpomažu prirodni proces prečišćavanja vina pri kraju vrenja. Kada se doda nakon jabučnomlečnog vrenja, Enartis Tan FP podstiče odlično prečišćavanje, pomaže u stabilizaciji, delujući u sadejstvu sa antimikrobnom akcijom SO2.

 

PRIMENA:

Crvena vina

  • Vina bogata bojom,a siromašna u taninima
  • U kljuku i vinu za stabilizaciju boje
  • Za prečišćavanje vina u kombinaciji sa želatinom

 

DOZIRANJE:

Tokom maceracije: 100-400 g/t grožđa

U vino: 5-10 g/hl

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti ga u 10 delova vode neprestano mešajući. Dodati rastvor lagano mešajući u vino/kljuk.

Ako se dodaje u vino treba uraditi prethodne laboratorijske probe radi utvrđivanja prave količine. S obzirom na to da se dodavanje preporučuje u ranijoj fazi sazrevanja vina treba ga dodati najkasnije 2 nedelje pre flaširanja. Ukoliko se dodaje neposredno pre flaširanja treba ispitati uticaj na filtrabilnost vina kao i na proteinsku i koloidnu stabilnost.

Kad se koristi u kombinaciji sa želatinom, uvek se dodaje per želatina (nekoliko sati ili dan-dva ranije) u blagu aeraciju.

 

Pakovanje: Džak 15 kg

 

Originalno pakovanje čuvati u provetrenoj, suvoj prostoriji

Otvoreno pakovanje pažljivo zatvoriti i čuvati kako je naznačeno

 

Proizvod odobren za upotrebu u skladu sa Reg. (EC) N. 606/2009