Tan Fruitan

TANENOL FRUITAN

 

SASTAV

Kondenzovani tanin, ekstrahovan iz semenki belog grožđa.

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Izgled: granule kremasto bež boje sa finom aromom grožđa. TANENOL FRUITAN je mešavina kondenzovanih tanina, uglavnom ekstrahovanih iz svežih, fiziološki zrelih semenki  belog grožđa. Ovi proantocijanidni tanini ulaze u međusobno dejstvo sa antocijanima (materijama odgovornim za boju crvenih vina) vezujući ih i štiteći ih tako od oksidacije. Upotreba TANENOL FRUITANA u toku fermentacije kljuka ili neposredno posle završene alkoholne fermentacije omogućava bolji razvoj i bolje održavanje boje i poboljšanu stabilnost boje vina tokom vremena.

Ako se koristi u belim vinima, TANENOL FRUITAN deluje u pravcu poboljšanja organoleptičkih osobina vina, pojačavajući intenzitet i trajnost ukusa bez promena strukture i ravnoteže kiselina vina.

U crvenim vinima TANENOL FRUITAN utiče pozitivno na telo i svež voćni karakter vina . Povećava se aromatičnost, a istovremeno se maskira izražena trpkost što smanjuje kasniju potrebu za korekcijama. Zrnasta struktura TANENOL FRUITANA pomaže laku disperziju u vodi i vinu i na taj način olakšava rad podrumaru jer ne stvara gromuljice.

PRIMENA

Za vreme fermentacije i odmah nakon jabučnomlečne fermentacije za stabilizaciju boje crvenih i roze vina

U svim vinima za poboljšanje strukture i kompleksnije organoleptike

Za penušava vina pomaže uklanjanju taloga kvasca i za oboljšanje strukture i organoleptičkih osobina.

DOZIRANJE

U fermentaciji 10-20 g/hl

Kod gotovih vina 3-10 g/hl

NAČIN UPOTREBE

Rastvorite TANENOL FRUITAN konstantno mešajući dok ga dodajete u vodu temperature 45-50 C u odnosu 1:10 do 1:20.

Zatim dodajte masu u tank koji tretirate uz kružno pretakanje pumpom za doziranje ili, još bolje, kroz Venturijevu cev. Preporučljivo je da se rade laboratorijske probe sa dodatkom TANENOL FRUITANA vinu u različitim koncentracijama i da se onda uzorci organoleptički testiraju tokom vremena da se vidi kako dodatak TANENOL FRUITANA omogućava da se vino razvija i da se odredi prava količina za dobijanje najboljeg rezultata.

Da biste izbegli probleme u toku punjenja preporučuje se da se Tanenol Fruitan ne koristi 3-4 nedelje pre punjenja.

PAKOVANJE I ČUVANJE

Kesa od 1 kg.

Čuvati u svežem, suvom i dobro provetrenom prostoru. Otvorenu kesu ponovo dobro zatvoriti i čuvati na isti način.

 

Proizvod odobren za korišćenje u proizvodnji vina u skladu sa EU Reg. 1493/99