Tan Superoak

TANENOL SUPEROAK

 

SASTAV:

Mešavina kondenzovanih i hrastovih tanina

 

OSNOVNE OSOBINE:

Izgled: prah kremaste boje

TANENOL SUPEROAK je posebno spravljen za dodavanje u toku faza skladištenja i čuvanja vina. Zahvaljujući doboro izbalansiranom odnosu hrastovih i kondenzovanih tanian, TANENOL SUPEROAK je naročito učinkovit za stabilizaciju boje crvenih vina kada se koristi u ranim fazama ili tokom mikrooksigenacije. Takođe, organoleptički profil karakterisan posebnim osećajem punoće i gipkosti i sa lakom notom tostiranog drveta, čini TANENOL SUPEROAK pogodnim i za bela i za crvena vina.

 

PRIMENA

Crvena vina

  • Odmah nakon fermentacije radi stabilizacije boje
  • Mikrooksigenacija – radi pojačavanja prirodnog polifenolnog kapaciteta vina
  • Za vreme čuvanja vina – da poboljša punoću, izbalansiranost ukusa, čistoću i olfaktornu kompleksnost.
  • Poboljšava antioksidativne osobine

Bela vina

  • Za vreme čuvanja vina – za podizanje strukture, izbalansiranosti ukusa i olfaktorne kompleksnosti. U nekim slučajevima pomaže da se ublaži osećaj gorčine.
  • Poboljšava antioksidativne osobine

 

DOZIRANJE:
Bela vina: 5-10 g/hl

Crvena vina: 5-20 g/hl

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti TANENOL SUPEROAK u 10-20 delova vode ili vina uz stalno mešanje. Rastvor dodati u celokupnu zapreminu i ravnomerno promešati. Preporučuje se da se prethodno obave laboratorijske probe dodavanjem različitih količina i probanjem vina u različitim vremenskim intervalima radi određivanja prave doze, a u zavisnosti od tipa vina i željenih rezultata. Takođe se preporučuje da se TANENOL OAK u ranim fazama starenja doda minimalno 1-2 nedelje pre flaširanja. U slučaju da se doda neposredno pred flaširanje treba izvršiti test filtrabilnosti kao i test koloidne i proteinske stabilnosti. Ovo treba uraditi u laboratoriji.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kesa 1 kg

Originalno pakovanje čuvati u svežoj, suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobro hermetički zatvoriti i čuvati kako je gore naglašeno. Rok trajanja pod ovim uslovima je 3 godine.

 

 

Proizvod odobren za upotrebu u vinarstvu u skladu sa odobrenjem Reg. CE 1493/99