Tan Uva

TANENOL UVA

Tanin dobijen iz grožđa

 

SASTAV: Tanin izdvojen iz grožđa

 

OSNOVNE OSOBINE:

Izgled: crveno-smeđe granule sa mirisom grožđa i voća.

TANENOL UVA je proantocijanidni tanin ekstrahovan iz semenki dobro sazrelog grožđa. Proantocijanidni tanini grade stabilne komplekse sa antocijanima, jedinjenjima odgovornim za boju crvenih vina. Dodatak TANENOL UVA u širu ili u vino odmah nakon završetka alkoholne fermentacije dovodi ne samo do bolje reakcije tanina i antocijana već i do ranijeg sjedinjavanja i bolje stabilnosti boje. Proizvod se posebno preporučuje za grožđe koje nije potpuno dozrelo gde se nije dostiglo potpuno formiranje polifenola ili gde se desila infekcija od strane Botrytisa. U belim vinima, dodatak TANENOL UVA može smanjiti količinu tanina potrebnu za kompletno eliminisanje nestabilnih proteina.

Pored toga, dodaavanje TANENOL UVA podiže strukturu, sveukupni osećaj u ustima i kompleksnost vina, belog, crvenog ili roze, ističući njegovu voćnost. Na kraju, TANENOL UVA može maskirati blagu trpkost kod nekih crvenih vina uz izbegavanje ili umanjenjenje količine sredstava za bistrenje.

 

PRIMENA:

  • Stabilizacija boje
  • Posebno korisnoo u toku kratke maceracije kada se izdvaja manje polifenola
  • Kod grožđa gde nemamo pun sadržaj fenola
  • Kod šire dobijene od grožđa napadnutog Botrytisom
  • Za eliminaciju nestabilnih proteina u belim vinima
  • Za balansiranje trpkih vina

 

DOZIRANJE:

Za vreme vinifikacije 3-20 g/hl

U Vino 3-10 g/hl

Usekundarnoj fermentaciji 1-3 g/hl

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti 1 deo TANENOL UVA u 10-20 delova vode na t=65-70°C neprestano mešajući. Dobijeni rastvor dodati u širu ili vino i promešati.

Uvek je preporučljivo da se sprovedu preliminarna laboratorijska ispitivanja radi određivanja prave količine preparata. S obzirom na to da je TANENOL UVA izuzetno reaktivan prema proteinima, preporučuje se da se tanin doda 3-4 nedelje pre flaširanja kako bi se izbeglo začepljenje filtera ili zamućenje.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kesa od 1 kg (sadrži dva paketa od po 500 g). Čuvati u svežoj, suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Otvoreno pakovanje pažljivo dobro hermetički zatvoriti i čuvati kako je prethodno naznačeno.

 

Odobreno za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa EU 1493/99