Top Essence

TOP ESSENCE

Kvasac za voćna bela vina

    Kvasac TOP ESSENCE je soj selekcionisan za proizvodnju aromatičnih belih vina iz neutralnih sorti  

Senzorne karakteristike: TOP ESSENCE je soj koji se preporučuje za proizvodnju belih vina od neutralnih sorti za podizanje aromatskog kompleksa stvaranjem sekundarnih aroma. Sa odgovarajućim aminokiselinskim hranivom na početku vrenja ovaj soj sintetizuje komponente koje daju note svežeg voća (ananas, passion fruit i grapefrut) i cveća. Vina su pitka i spremna za upotrebu odmah po završetku vrenja.

Mikrobiološke osobine:

Temperatura vrenja                       15-25 oC

Lag faza                                                 kratka

Brzina vrenja                                      umerena

Tolerancija na alkohol                    ≤15% v/v

Killer factor                                         killer

Otpornost na SO2                            dobra  

Enološke osobine:

Potreba za azotom                          srednja

Potreba za kiseonikom                  srednja

Proizvodnja isparljivih kiselina    niska

Proizvodnja H2S                               niska

Proizvodnja SO2                               srednja

Penušavost                                        niska

Kompatibilnost sa JM vrenjem   niska, odlaže početak jabučno mlečnog vrenja

Primena:
Mlada bela vina dobijena od sorti sa malo primarnih aroma
Rose vina
Slatka vina kasnih berbi  

Optimizacija rezultata:
Za podizanje produkcije fermentativnih aroma neophodno je obezbediti adekvatno hranivo za kvasac dobrim izvorima aminokiselina i faktora preživljavanja. Poželjno je dodati Nutriferm Arom tokom inokulacije. Koristeći Proli Arom ili Tanenol elegance tokom vrenja dodatno štitimo stvorene sekundarne arome što produžava aromatičnost vina.  

Doziranje: 20-40 g/hl. Više doze se preporučuju kod trulog grožđa, visokog sadržaja šećera i težih mikrobioloških uslova.        

NAČIN UPOTREBE
  • Razmutiti kvasac u 10 puta većoj količini mlake vode (35-38oC) i lagano promešati
  • Ostaviti suspenziju da odstoji 20 min i onda ponovo lagano promešati
  • Dodati suspenziju u sok prilikom punjenja tanka
  • Razlika u temperaturi između suspenzije kvasca i šire/kljuka ne sme preći 10oC.
  • Homogenizovati prepumpavanjem ili mešanjem inokulisane mase
  PAKOVANJE I ČUVANJE: Vakuumsko pakovanje 0.5 kg   Originalno pakovanje čuvati na hladnom (5-15°C) i suvom mestu. Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo hermetički zatvoriti i čuvati kako je naglašeno. Iskoristiti brzo.  

Proizvod u saglasnosti sa Codex Oenologique International Proizvod sadrži E 491 Sorbitan monostearat.