Vinobran

Sredstvo za sumporisanje/sulfitisanje vina

WINY

Antioksidativno i antimikrobno sredstvo

Sastav: E 224 Kalijummetabisulfit K2S2O5   Opšte osobine: Izgled: kristalni prah bele boje sa jasnim mirisom na sumpor. U proizvodnji vina WINY se koristi kao antioksidans i kao antimikrobno sredstvo. U širi/kljuku i vinu deluje:
  • Sprečava potamnjivanje, gubitak arome i pojavu gorkih i herbalnih tonova
  • Blokira oksidacione procese
  • Sprečava i usporava razvoj neželjenih mikroorganizama
  • Ubrzava ekstrakciju fenolnih i bojenih materija koje se nalaze u pokožici.
  Doziranje: Dodatak vinobrana 10 g/100 l vina= 56 mg/l SO2. Ovaj podatak se odnosi na sadržaj ukupnog SO2 i predstavlja teoretsku vrednost. U praksi je to najčešće oko 50 mg/l (ili 50 ppm).   Zakonske odredbe o maksimalnom sadržaju ukupnog SO2:
  • Belo i roze suvo vino                                                  200 mg/l
  • Crveno suvo vino                                                         150 mg/l
  • Belo i roze polusuvo i poluslatko vino                250 mg/l
  • Izuzetno za belo slatko vino                                    400 mg/l
  Kako je sa tehnološke strane bitan sadržaj slobodnog SO2 to je neophodno vršiti pravilno i redovno kontrolisanje njegovog nivoa. Za bela i roze vina preporučuje se oko 30-35 mg/l slobodnog SO2, a za crvena vina 25-30 mg/l. Naravno, ukoliko tehnološki postupak i stil vina to zahteva ove vrednosti mogu biti drugačije.   Način upotrebe: Rastvoriti WINY u manjoj količini vode, šire ili vina i dodati ravnomerno u masu koja se tretira. Prilikom dodavanja vinobrana tokom muljanja najbolje je pripremljeni rastvor dodavati ravnomerno u muljaču kako bi se pravovremeno izvršila zaštita od kiseonika. Imajte u vidu da se od početne količine vinobrana koja se doda pre vrenja najveći deo izgubi te je neophodno sulfitisati vino nakon završenog vrenja ukoliko tehnološki postupak ne zahteva drugačije.