Vintage Red

ЕNARTIS FERM VINTAGE RED

 

SENZORNE KARAKTERISTIKE:

VINTAGE RED je soj koji se preporučuje za proizvodnju vina stila „starog sveta“ koja su predviđena za starenje (srednje-dugo), a takođe i za proizvodnju vina od nedovoljno zrelog grožđa. Odmah nakon završene fermentacije vino može izgledati zatvoreno na mirisu, ali onda, tokom starenja, počinje da pokazuje tonove zrelog voća i džema koji daje slatke arome bez pokrivanja sortnih karakteristika.

Pored toga, proizvodi dobre količine glicerola i manoproteina koji poboljšavaju stabilnost boje i aromatskih jedinjenja i umekšavaju trpkost.

Zbog svojstva da pruži slatkaste arome preporučuje se za fermentaciju nedovoljno zrelog grožđa.

 

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Temperatura fermentacije          18-32°C

Lag faza                                                                kratka

Brzina fermentacije                        srednja

Tolerancija na alkohol                    16 % vol

Killer factor                                         neutralan

 

ENOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Potreba za azotom                          srednja

Potreba za kiseonikom                  srednje visoka

Proizvodnja isparljivih kiselina    srednja

Proizvodnja H2S                                                srednja, može se držati pod kontrolom pravilnim izborom hraniva

Proizvodnja SO2                                                                        niska

Proizvodnja glicerola                      dobra

Kompatibilnost sa jabučno-mlečnom fermentacijom: odlična, podstiče jabučno-mlečnu fermentaciju

Dobra proizvodnja manoproteina

 

PRIMENA:

Crvena vina predodređena za dugo starenje i vina od nedozrelog grožđa

 

OPTIMIZACIJA REZULTATA:

Vina dobijena pomoću VINTAGE RED obično se karakterišu slatkim notama zrelog grožđa i džema i izrazitom mekoćom na jeziku. U vinifikaciji nedozrelog grožđa, herbalni tonovi i agresivni tanini mogu se ublažiti uz VINTAGE RED u kombinaciji sa Prolie Round tokom fermentacije.

 

DOZIRANJE:

20-40 g/hl

Veće doze se preporučuju u slučaju ukvarenog grožđa, visokog sadržaja šećera i loših mikrobioloških uslova.

 

NAČIN UPOTREBE:

  • Razmutiti suvi kvasac u 10 puta većoj količini čiste, mlake vode (35-38°C). Nežno promešati.
  • Ostaviti suspenziju da stoji 20 minuta i onda ponovo nežno promešati
  • Dodati suspenziju u sok na početku punjenja tanka za fermentaciju. Temperaturna razlika između suspenzije kvasca i šire ne sem da pređe 10°C.
  • Homogenizovati pepumpavanjem ili mešanjem inokulisane šire.

 

Pridržavanjem preporučenih vremena i metoda imaćete maksimalni učinak i aktivnost rehidrisanog kvasca.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Vakuumsko pakovanje 0.5 kg

 

Originalno pakovanje čuvati na hladnom (5-15°C) i suvom mestu.

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo hermetički zatvoriti i čuvati kako je naglašeno. Iskoristiti brzo.

 

Proizvod u saglasnosti sa Codex Oenologique International