Vintage White

ENARTIS FERM VINTAGE WHITE

Saccharomyces cerevisiae

 

KVASAC ZA SORTNA BELA VINA

 

SENZORNE KARAKTERISTIKE:

VINTAGE WHITE je kvasac selekcionisan i preporučen za proizvodnju velikih sortnih belih vina i belih vina namenjenih fermentaciji i starenju u buradima. Proizvodi vina sa izraženo čistim aromama i pojačanim primarnim aromama.

Zahvaljujući svojoj umerenoj ali urednoj kinetici fermentacije, pogodan je za fermentaciju u buradima. Kada se vino drži na njegovom talogu oslobađa velike količine polisaharida. Pored toga, njegova tendencija ka formiranju lakog kompaktnog taloga smanjuje potreban broj batonaža i prepumpavanja.

 

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Temperatura fermentacije          14-24°C

Lag faza                                                                kratka

Brzina fermentacije                        srednja

Tolerancija na alkohol                    15.5 % vol

Killer factor                                         killer

Otpornost na SO2                             dobra

 

ENOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Potreba za azotom                          visoka

Potreba za kiseonikom                  srednje visoka

Proizvodnja isparljivih kiselina    niska-srednja

Proizvodnja H2S                                                niska

Proizvodnja SO2                                                                        niska

Proizvodnja glicerola                      srednja

Kompatibilnost sa jabučno-mlečnom fermentacijom: dobra

 

PRIMENA:

Sortna bela vina

Bela vina koja fermentišu i stare u buradima

Bela vina predviđena za starenje

Slatka vina kasnih berbi

 

OPTIMIZACIJA REZULTATA:

VINTAGE WHITE daje vina sa izraženim sortnim karakteristikama i izrazito čistom aromom. Radi dobijanja boljih rezultata preporučljivo je da se za ishranu VINTAGE WHITE –a koristi NUTRIFERM ENERGY tokom inokulacije i NUTRIFERM ADVANCE na 1/3 fermentacije

Korišćenje Prolie Blanco tokom fermentacije štiti sekundarne arome i povećava mekoću vina.

 

DOZIRANJE:

20-40 g/hl

Veće doze se preporučuju u slučaju ukvarenog grožđa, visokog sadržaja šećera i loših mikrobioloških uslova.

 

NAČIN UPOTREBE:

  • Razmutiti suvi kvasac u 10 puta većoj količini čiste, mlake vode (35-38°C). Nežno promešati.
  • Ostaviti suspenziju da stoji 20 minuta i onda ponovo nežno promešati
  • Dodati suspenziju u sok na početku punjenja tanka za fermentaciju. Temperaturna razlika između suspenzije kvasca i šire ne sem da pređe 10°C.
  • Homogenizovati pepumpavanjem ili mešanjem inokulisane šire.

 

Pridržavanjem preporučenih vremena i metoda imaćete maksimalni učinak i aktivnost rehidrisanog kvasca.

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Vakuumsko pakovanje 0.5 kg

 

Originalno pakovanje čuvati na hladnom (5-15°C) i suvom mestu.

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo hermetički zatvoriti i čuvati kako je naglašeno. Iskoristiti brzo.

 

Proizvod u saglasnosti sa Codex Oenologique International