Zym 1000 S

ENARTYS ZYM 1000 S

PEKTOLITIČKI ENZIM

  OPŠTE OSOBINE: 1000 S je izuzetno čist i aktivan pektolitički preparat koji je posebno preporučljiv za statičko prečišćavanje šire. 1000 S dovodi do dubokog hidrolitičkog razlaganja pektina grožđa i samim tim do ubrzanja procesa bistrenja šire, a u slučaju hladnog bistrenja donosi značajnu uštedu u radu rashladnih uređaja. U isto vreme veća sabijenost taloga smanjuje gubitak soka i skraćuje vreme rada vakuum filtera. Kada se dodaje direktno u grožđe ili u presu, UVAZYM 1000 S povećava randman i u oceđivanju i u presovanju uz istovremeno skraćivanje vremena oba procesa. U vinima koja su bogata pektinima olakšava bistrenje i filtraciju. 1000 S nije dobijen od GMO i nema negativne sekundarne aktivnosti kao što su oksidaze i cinamil esteraze.   PRIMENA: UVAZYM 1000 S je stvoren naročito za prečišćavanje šire i zbog toga se prevashodno koristi u početnoj fazi vinifikacije:
  • Na oceđenoj širi ili preševini za umanjenje viskoznosti i samim tim do bržeg uklanjanja taloga bistrenja
  • Direktno u presu da olakša otakanje soka, da poveća randman, da smanji silu presovanja i vreme trajanja i samim tim poboljša kvalitet vina (manje mehaničko tretiranje pokožice i manja ekstrakcija komponenti sa zelenim tonovima.
1000 S može da se koristi i da olakša procese bistrenja i filtracije vina koja su inače teška za bistrenje zbog visokog sadržaja pektina.     DOZIRANJE: 1-2 g/hl Doza može varirati u zavisnosti od sorte grožđa i godine. Veće doze se koriste kada su temperatura i pH niži, kada je vreme rada kraće i kada je u pitanju grožđe koje je generalno bogato pektinima (Muscat, Sauvignon, nedozrela grožđa…). Kada se koristi u vinu kontaktno vreme neophodno za dejstvo je 2-3 dana ili više, zavisno od temperature vina.     NAČIN UPOTREBE: Rastvoriti proizvod u 10 delova vode i dodati ravnomerno direktno u širu ili grožđe.     PAKOVANJE I ČUVANJE: Kutija 250 g Originalno pakovanje: čuvati od sunčeve svetlosti, na temperaturi 5-15°C. Pod ovim uslovima aktivnost ostaje stabilna najmanje 3 godine Otvoreno pakovanje ponovo dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. Iskoristiti u roku od godinu dana     Proizvod je u saglasnosti sa sledećim odredbama: Reg. CEE 1678/77   FAO regulative; WHO; JEFCA; FCC.   Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa  regulativom CE 1493/99