Zym Arom MP

ENARTYS ZYM AROM MP

Polivalentni enzim za proizvodnju voćnih vina

  OPŠTE KARAKTERISTIKE:
AROM MP je mikrogranulisani pektolitički enzim koji se može primeniti za maceraciju i belog i crnog grožđa. Prisustvo proteaze u njegovom sastavu omogućava da u standardnim uslovima pH i temperature šire završi dejstvo celulaze, hemicelulaze i uobičajenih pektolitičkih enzima. AROM MP ima sledeća dejstva:
  • Smanjuje viskozitet šire
  • Ubrzava razbijanje ćelija pokožice zahvaljujući dejstvu celulaze i hemicelulaze koji deluju na ćelijski zid
  • Zahvaljujući dejstvu proteaze koja otvara ćeliju i razara membrane vakuola i drugih organela prisutnih u ćeliji, povećava ekstrakciju aromatskih, polisaharidnih i bojenih sastojaka vezanih za čvrste delove grožđa.
Dobijena vina su bogatija u aromama koje izražavaju kvalitet i osobine grožđa od koga su proizvedena.  

U vinifikaciji belih vina, upotreba AROM MP u presi ili tokom maceracije omogućava:
–        Veća i brža ekstrakcija aromatskih prekursora iz pokožice
–        Smanjenje proteinske nestabilnosti zahvaljujući hidrolizi proteina pod dejstvom proteaze
–        Smanjenje količine bentonita neophodnog za dostizanje proteinske stabilnnosti budućeg vina, a samim tim se bolje čuva kvalitet arome i ukusa čak i neutralnim sortama

U vinifikaciji crvenih vina
–        Podiže se voćnost vina
–        Pojačava se osećaj slasti i punoće s obzirom na pojačanu ekstrakciju polisaharida iz grožđa
–        Ubrazava se ekstrakcija bojenih materija i onih polimerizovanih tanina vezanih u vakuolarnim membranama koji su najučinkovitiji za stabilizaciju boje i najinteresantniji sa stanovišta organoleptike.  

AROM MP nije izdvojen iz GMO i  ne sadrži negativne sekundarne aktivnosti kao što su oksidaze i cinamil eastaraze.  

PRIMENA:

Maceracija belog grožđa:  
  • Podiže osećaj voćnosti
  • Poboljšava proteinsku stabilnost, smanjuje količinu bentonita što dobro utiče na očuvanje arome i strukture vina
Maceracija crvenog grožđa
  • Podiže osećaj voćnosti
  • Povećava osećaj slasti
  • Poboljšava intenzitet i stabilnost boje
  DOZIRANJE:
2-4 g/100 kg grožđa

Veće doze se preporučuju kod nižeg pH i temperature, kraće maceracije i u slučaju nedozrelog grožđa  

NAČIN UPOTREBE:
Rastvoriti AROM MP u 10 delova vode ili šire i dodati direktno na grožđe, ravnomerno, koristeći neki merni uređaj ili tokom punjenja tanka i prepumpavanja.   U toku vinifikacije belog vina, radi osiguravanja dobrog bistrenja soka, nakon presovanja dodati 1 g/hl enzima 1000 S ili SL U vinifikaciji crvenih vina, radi poboljšanja bistrenja i filtrabilnosti, dodati 1 g/100kg enzima COULEUR ili T-Red zajedno sa AROM MP.  

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kutija 250 g Originalno pakovanje čuvati zaštićeno od sunečeve svetlosti na temperaturi 5-15 °C. Pod ovim uslovima aktivnost ostaje stabilna najmanje tri godine. Otvoreno pakovanje ponovo pažljivo dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. Upotrebiti u roku od godinu dana.  

Proizvedeno u saglasnosti sa: Reg. CEE 1678/77; FAO regulativama, WHO, JEFCA, FCC  

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa CE 1493/99