Zym Couleur

ENARTIS ZYM COULEUR

Pektolitički enzim za maceraciju crnog grožđa

OPŠTE KARAKTERISTIKE Maceracija je najvažnija faza vinifikacije za postizanje kvaliteta crvenih vina. Ekstrakcija fenolnih komponenti zavisi od mnogih faktora: presovanja, sadržaja sumpordioksida, temperature i dužine trajanja maceracije, broja kružnih pretakanja i što je prilično važno, kvaliteta enzima koji se koristi. COULEUR je pektolitički enzim koji je bogat sekundarnim aktivnostima koje zajedničkim dejstvom ubrzavaju i intenziviraju procese ekstrakcije polifenolnih supstanci (naročito antocijana i tanina) koje se nalaze u pokožici grožđa. U istom periodu maceracije, vina tretirana ovim enzimom su bogatija u fenolnim supstancama i imaju izraženiji bouquet i strukturu. Često imaju i intenzivniju boju. Štaviše, pojačana ekstrakcija tanina uvezanih sa polisaharidima i proteinima, uzrokovana sekundarnim aktivnostima, daje vina koja su izbalansirana na ukusu, i obogaćena taninima koji garrantuju dobru stabilnost boje. COULEUR nije izdvojen iz GMO i nema negatvinih sporednih efekata i dejstava kao što su oksidaze i antocijanaze PRIMENA Posebno se preporučuje za vinifikaciju crnog grožđa
  • Za sorte koje nemaju izbalansiran odnos tanina i antocijana gde se traži veća ekstrakcija tanina radi postizanja bolje strukture i boje koja je stabilnija tokom vremena
  • U kratkim maceracijama da podigne sadržaj polifenolnih komponenti
  • Za proizvodnju svežih crvenih vina sa intenzivnim, voćnim notama
  • U svim slučajevima (nedozrelo grožđe, velika proizvodnja po ha itd.) u kojima postoji opasnost da ekstrakcija boje ne bude zadovoljavajuća
DOZIRANJE 2-4 g/100 kg grožđa. Veće doze pružaju bržu i intenzivniju ekstrakciju   NAČIN UPOTREBE COULEUR se rastvori u 10 puta većoj količini i dodaje direktno u kljuk ili u grožđe pri muljanju, uniformno, radi pravilnog raspoređivanja ili prilikom punjenja tanka ili u fazi kružnog pretakanja.   PAKOVANJE I ČUVANJE Kutija 250 g Zatvoreno pakovanje: čuvati dalje od sunčeve svetlosti, na temepraturi 5-15⁰C. U ovim uslovima može se čuvati najmanje tri godine. Otvoreno pakovanje pažljivo dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. Iskoristiti u toku godine dana   Proizvedeno u saglasnosti sa Reg. CEE 1678/77 Proizvod odobren za upotrebu u vinskoj industriji u skladu sa CE 1493/99 regulativama   NAPOMENA: Kada se koristi za druge svrhe, prvo dodati enzime, ostaviti da reaguju 6-8 sati pa tek onda vršiti zasejavanje kvascima