Zym Elevage

ENARTYS ZYM ELEVAGE

Čista b-glukanaza za starenje kvalitetnih vina

 

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

Takozvane elevage sur lie tehnike su se dugo vremena koristile za dobijanje kvalitetnih vina. Tokom ovog stadijuma procesa sazrevanja dolazi do autolize kvasca i otpuštanja kompleksnih polisaharida uključujući i manoproteine, što utiče na poboljšanje ukusa čineći ih mekšim i punijim.

S obzirom na to da je ćelijski zid kvasca sačinjen 50% od glukana, podrazumeva se da će enzimski preparat sposoban da razori ovu strukturu u mnogome doprineti oslobađanju značajnijih količina manoproteina.

ELEVAGE je novi enzimski preparat koji sadrži značajne aktivnosti b-glukanaze koja je u stanju da ubrza razlaganje kvaščeve ćelije i uveća sadržaj manoproteina u vinu.

ELEVAGE se ne dobija od GMO i nema negativnih sekundarnih aktivnosti kao što su oksidaze i cinamil-esteraze.

 

PRIMENA:

Kada se koristi u procesu dobijanja visokokvalitetnih vina, ELEVAGE doprinosi organoleptičkim osobinama podižući punoću i mekoću. Skorašnja istraživanja u raznim zemljama pokazala su da manoproteini dobijeni tretmanom pomoću ELEVAGE-a daju vina sa boljom stabilnošću na taloženje tartarata, oksidaciju i obojenost. Štaviše, manoproteini pokazuju pozitivan učinak na jabučno-mlečnu fermentaciju.

Glukani su često prisutni u vinu od grožđa koje je napadnuto Botrytisom jer ih on proizvodi u velikoj meri pa je filtracija takvih vina često otežana. ELEVAGE je zato koristan za tretiranje takvih vina, poboljšavajući filtrabilnost, a time i smanjenje troškova (vreme, radna snaga, filtraciona sredstva…).

 

DOZIRANJE:

2-5 g/hl

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti ELEVAGE u vodi u odnosu 1:10 i rasporediti ravnomerno u masu. Da bi se povećao sadržaj manoproteina treba ga dodati u vino na kraju alkoholne fermentacije, nakon otakanja sa taloga. Radi sprečavanja pojave nepoželjnihi mirisa preporučljivo je da temperatura bude 10-15°C i sačekati dve nedelje pre sumporisanja. Tretman traje nekoliko nedelja. Preporučuje se često probanje da se postigne optimalno vreme kontakta. Kada se postigne željeni efekat vino treba otočiti nakon bistrenja sa PLUXCOMACT-om ili filtrirati radi uklanjanja enzima.

Za poboljšanje filtrabilnosti, tretman se može primeniti na kraju alkoholne fermentacije i na gotovom vinu u trajanju od 10-15 dana na temparturi od 10°C

 

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Kutija 250 g

Originalno pakovanje čuvati na temperaturi 3-10°C. Na taj način ostaće aktivan više od tri godine.

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobro zatvoriti i čuvati kako je gore naznačeno

 

Proizvod u saglasnosti sa standardima FAO; WHO; JEFCA; FCC

 

Proizvod odobren za upotrebu u vinarstvu u skladu sa regulativom CE 1493/99