Zym Lyso

ENARTYS ZYM LYSO

Enzimski preparat za kontrolu jabučno-mlečne fermentacije

 

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

U načelu, sumpor dioksid se koristi za kontrolu mlečnih bakterija. Međutim, i pored njegovog nesumnjivog dejstva, u slučaju visokog pH njegov učinak prema bakterijama mlečnog vrenja se smanjuje. Pored toga, tendencija je da se sumpor dioksid koristi racionalnije pa se shodno tome njegova malo smanjuje. Zbog tog LYSO je interesantan proizvod: radi u sadejstvu sa sumpor dioksidom i  veoma je aktivan na visokim pH vrednostima.

LYSO je prečišćen preparat na bazi lizozima. Enzima koji se prirodno nalazi u albuminu i ekstrahuje se iz belanceta jajeta. Lizozim je korišćen kao aditiv u industriji hrane, posebno u preradi mleka. LYSO je prirodni preparat koji uglavnom radi protiv mlečnih bakterija (gram + bakterija) dok protiv sirćetnih bakterija nije naročito efikasan i ne utiče na alkoholnu fermentaciju. Takođe ne utiče na organoleptiku vina.

LYSO se ne izdvaja iz GMO

 

PRIMENA:

LYSO nalazi primenu u seldećim slučajevima:

  • Inhibicija (privremena) jabučno-mlečne fermentacije u belim vinima
  • Odlaganje jabučno-mlečne fermentacije u crvenim vinima tako da ona otpočne na kraju alkoholne fermentacije uz korišćenje selekcionisanih sojeva bakterija
  • Sprečavanje rada jabučno-mlečnih bakterija u slučaju zaustavljanja alkoholne fermentacije
  • Mikrobiološka stabilizacija vina na kraju jabučno-mlečne fermentacije na ovaj način smanjuje količinu sumpor dioksida za zaštitu (manja količina SO2 je neophodna jer LYSO nije antioksidans i nije učinkovit prema divljim kvascima i sirćetnim bakterijama
  • Inhibira rast mlečnih bakterija u starterima za fermentaciju penušavih vina, posebno onih koji se proizvode po klasičnoj metodi gde ne sme doći do jabučno-mlečne fermentacije u boci

 

DOZIRANJE:

Za inhibiciju jabučno-mlečne fermentacije 30-50 g/hl

Odlaganje jabučno-mlečne fermentacije

10 g/hl finalne zapremine tokom karbonske maceracije – tretman u punoj bačvi

20 g/hl finalne zapremine tokom tradicionalne maceracije – tretman na kraju alkoholne fermentacije

Zaustavljanje i sprečavanje reskosti 25 g/hl vina – najbolje nakon pražnjenja bačvi

Stabilizacija nakon obavljene jabučno mlečne fermentacije 20 g/hl – odmah po završetku JMF

Dobijanje penušavih vina 10 g/hl nakon otakanja i 10-50 g/hl u starter

 

Navedene doze mogu varirati zavisno od od pH vrednosti i mikrobiološkom stanju vina. U slučaju da postoji sumnja kontaktirajte Esseco tehničku podršku za dalje informacije.

 

NAČIN UPOTREBE:

Rastvoriti 1 deo LYSO u 5 delova mlake vode (40°C) neprestano mešajući tokom dodavanja. Da bi se izbeglo formiranje pene dodati par kapi nekog antipenušavca. Dobijeni rastvor dodati u vino i dobro promešati  radi ravnomerne distribucije sredstva.

LYSO je aktivan nekoliko sati nakon mešanja. UPOZORENJE: nije stalno aktivan kao slobodni sumpor dioksid

LYSO može da utiče na smanjenje doze SO2, ali ne može da ga u potpunosti zameni. Preporuka je da se doda malo SO2 zbog antioksidativnog dejstva.

 

UPOZORENJE:

  • Preporuka je da se ne dodaje bentonit zajedno sa LYSO (enzim može da bude adsorbovan od strane bentonita i istaložen pa je time njegova aktivnost drastično umanjena).
  • Dodatak tanina se ne preporučuje tokom tretiranja sa LYSO jer može doći do zamućenja.
  • U belim vinima, posebno treba obratiti pažnju na proteinsku stabilizaciju. Upotreba lizozima može povećati nestabilnost u uobičajenim testovima (bentotest, test zagrevanja) i prikazati lažnu nestabilnost čak i u slučaju stabilnih vina. U svakom slučaju, nije zapažen nijedan problem sa proteinskim zamućenjem u 8 godina testiranja.
  • Ne treba dodavati metavinsku kiselinu u bela i roze vina koja sadrže ostatke lizozima (trenutno zamućenje)

 

PAKOVANJE  I ČUVANJE:

Kesa 1 kg

Originalno pakovanje čuvati zaštićeno od sunčeve svetlosti na temperaturi 3-25°C. U ovim uslovima aktivnost ostaje stabilna najmanje tri godine.

Otvoreno pakovanje pažljivo ponovo dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. Potrošiti što pre.

 

Proizvod je u saglasnosti sa EC direktivom 96/77/EC

 

Proizvod odobren za upotrebu u vinarstvu u skladu sa EC regulativama 1493/99 i 2066/2001