Zym RS

Enartis zymRS

TEČNI PEKTOLITIČKI ENZIM ZA ŠIRE KOJE SE TEŠKO BISTRE

Glavne karakteristike Enartys Zym RS je novi enzimatski preparat koji je specijalno pripremljen za bistrenje šire koje se teško talože. Enartys Zym RS ima visok nivo aktivnosti poligalakturonaze i bočnih aktivnosti celulaze i hemicelulaze. Ovajkompleks enzima je u stanju da istaloži širu bogatu končastim pektinskim i celuloznim lancima što je često razlog otežanog bistrenja:
  • Šira od sorti kao što su Muscat, Sauvignon Blanc, Verdejo itd.
  • Šira dobijena nakon maceracije
  • Šira od prezrelog grožđa
  Enartys Zym RS je aktivan na temperaturama od 6oC do 30o i niskim pH vrednostima (minimum pH 2.9). Kada se koristi u situacijama koje nisu kritične omogućava veoma brzo taloženje čime se skraćuje vreme vinifikacije i smanjuje troškove hlađenja.   Enartys Zym RS nije dobijen iz GMO (Genetski Modifikovanih Organizama) i nema negativne sekundarne bočne akivnosti kao što su oksidaze i cinamil-esteraze.

PRIMENA
  • Brzo taloženje šira koje su teške za bistrenje
  • Svaki put kada je neophodno da se ubrza proces vinifikacije: mašinsko branje, flotacija, slabije hlađenje itd.
  • Taloženje šire dobijene od  izrazito zrelog grožđa
  • Taloženje šire dobijene od maceriranog grožđa
ZYM RS U POREĐENJU SA DRUGIM ENZIMIMA NAKON DVA SATA DELOVANJA

ZYM RS U POREĐENJU SA DRUGIM ENZIMIMA NAKON DVA SATA DELOVANJA

zym RS DOZIRANJE 1-3 ml/100 l Doziranje može da varira i zavisi od sorte, pH, temperature i dostupne tehnologije

  NAČIN UPOTREBE: 
Može se koristiti direktno ili rastvoren u vodi u odnosu 1:10 i dodaje se ravnomerno u širu nakon presovanja  

PAKOVANJE I ČUVANJE:

Originalno pakovanje je zapečaćeno, 1kg.

Najbolje je čuvati ga na 5⁰C, na suvom mestu. Kada se originalno pakovanje otvori treba ga pažljivo i dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. Treba ga iskoristiti u roku od godinu dana  

Proizvod je u saglasnosti sa sledećim specifikacijama Reg. CEE 1678/77; FAO regulations; WHO; JEFCA; FCC.

Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa Reg. (CE) n.479/2008