Zym Target

ENARTIS ZYM TARGET

Pektolitički enzim za povećanje randmana i bistrenje

  OSNOVNE KARAKTERISTIKE: TARGET je novi enzimski preparat za korišćenje kod proizvodnje vina od belog i crnog grožđa. Rezultat je eksperimenata i razvoja u Enartisovim laboratorijama. Visok sadržaj pektolitičkih i hemicelulaznih enzima u TARGETU dopunjava enzime prirodno prisutne u grožđu i omogućava brzo razbijanje ćelijskih zidova i smanjenje viskoznosti soka. Ovi činioci su od najveće važnosti kada je u pitanju randman, ekstrakcija aromatskih sastojaka i dobro bistrenje. Uravnotežen sadržaj pektin esteraze i poligalakturonaze u TARGETU omogućava stvaranje gustog i čvrstog taloga koji se lako odvaja od bistrog soka. Na tankoj pokožici napadnutoj Botrytisom primenite minimalne doze ili koristite samo na soku. ZYM TARGET je enzimski preparat koji se može koristiti i za taloženje šire, ali i za maceraciju belog grožđa. Zbog svoje sposobnosti da radi i na niskim pH vrednostima, preporučuje se za proizvodnju baznog vina za penušavce kao i šire od nedozrelog grožđa. Kada se koristi tokom maceracije povećava ekstrakciju aromatskih prekursora i na taj način ističe sortne karakteristike.  
AKTIVNOST ZYM TARGET-a NA NIŽIM pH VREDNOSTIMA

AKTIVNOST ZYM TARGET-a NA NIŽIM pH VREDNOSTIMA

TARGET nije proizveden iz GMO i nema sekundarnih aktivnosti kao što su oksidaze, antocijanaze i cinamat esteraze.   PRIMENA: Dodati direktno u grožđe, presovano grožđe ili u širu nakon otakanja i presovanja   DOZIRANJE: 0,5-4 ml/100 kg grožđa 0,5-4 ml/hl šire Doza varira u zavisnosti od sorte, berbe, pH, temperature, trajanja tretmana i od tehnološkog procesa.   NAČIN UPOTREBE: Proizvod se može koristiti u stanju kakvom jeste ili u obliku vodenog rastvora 1:10. Treba voditi računa da se enzim dobro i ravnomerno rasporedi po grožđu odnosno širi.   PAKOVANJE I ČUVANJE: Kutija 1 kg Originalno pakovanje čuvati zaklonjeno od sunčeve svetlosti na temperaturi 5-15°C. U takvim uslovima aktivnost ostaje stabilna najmanje dve godine Otovoreno pakovanje pažljivo dobro zatvoriti i čuvati u frižideru. U ovakvim uslovima aktivnost ostaje stabilna najmanje godinu dana.   Proizvod je u skladu sa sledećim specifikacijama: Reg. CEE 1678/77; FAO regulativama; WHO; JEFCA; FC   Proizvod odobren za upotrebu u proizvodnji vina u skladu sa CE 1493/99